Woensdag 11 oktober

Inspiratieavond wederom een succes!

Datum
11-10-2017

Na het succes van vorig jaar heeft de EnergieWeverij wederom een succesvolle inspiratieavond achter de rug! Onder presentatie van onze eigen ‘energieleverancier’ Tom Vaessen werd de avond wederom één grote brainstormsessie met nieuwe ideeën voor een duurzamer Bernheze. Ook dit jaar zullen weer vier van deze ideeën worden omgezet in projecten. Op dinsdag 28 november gaan we wederom aan tafel om de initiatieven om te zetten naar echte projecten. Dus heb je interesse om mee te denken? Meld je dan snel aan en zet deze datum alvast in je agenda!

Dat Tom ‘zijn eigen energie op kon wekken’ wisten we al! Dat er inmiddels nóg meer duurzame ideeën onder onze bewoners zijn gaan borrelen inmiddels ook! In de Open Space setting stelde Tom de vraag wat er nu écht leeft onder de inwoners van Bernheze. Wat moet er volgens hen gebeuren, of welke ideeën leven er al onder ons, en vooral; hoe gaan we de koe ook dit jaar weer bij de horens pakken?!

Toen de zaal eenmaal ‘losgelaten’ werd volgde de ene dialoog na de andere. Alle ideeën werden letterlijk op papier gezet, waarna sommige flipover-vellen (mede door sommige handschriften) al snel te klein bleken. Maar onze missie is gelukkig groter dan deze vellen!

Vier projecten

Ook dit jaar bleef het uiteraard niet alleen maar bij dromen! Uit elke inspiratieavond heeft de EnergieWeverij als doel een viertal projecten te halen welke ook komend jaar weer gerealiseerd gaan worden. En voor dit jaar hebben we alweer een lijst met 7 voorstellen:


1. Bestaande gebouwen verduurzamen, met onder andere al genoemde;

a. Hoe verwarmingsketel(s) te vervangen door warmtepomp

b. Bestaande vloer(en) isoleren zonder ze te hoeven slopen

2. Hoe kunnen we samen duurzamer worden

3. Jeugd betrekken bij verduurzaming

4. Betrekken van woningcorporaties

5. Technoboeren; gewassen, vee én energie

6. Tiny house-mogelijkheden creëeren

7. Winkeliers en fabrikanten stimuleren voor minder verpakkingsmateriaal

Uit deze voorstellen gaan we vier projecten opzetten tijdens de volgende bijeenkomst van de EnergieWeverij waar onze inwoners weer helemaal los op kunnen gaan! Tom Vaessen zal ons die avond wederom bijstaan om onze creativiteit te laten borrelen. Na deze avond gaan de projectgroepen, onder begeleiding van Christianne Derikx (gem. Bernheze) en de vaste EnergieWevers, weer aan de slag om ook van deze projecten in 2018 een succes te maken!


Tijdens de volgende EnergieWeverij-bijeenkomst  zal een start gemaakt worden aan deze vier projecten. Tom Vaessen zal ons dan wederom bijstaan om onze creativiteit te laten borrelen! Na deze avond gaan de projectgroepen, onder begeleiding van Christianne Derikx (gem. Bernheze) en de vaste EnergieWevers, verder om ook van deze projecten in 2018 een succes te maken!


Aanmelden

Ook dit jaar zijn er alweer nieuwe en enthousiaste burgers opgestaan om ons Bernheze een stukje beter en duurzamer te maken. Kon je er de afgelopen inspiratieavond helaas niet bij zijn?! Maar heb je toch interesse om mee te denken bij één (of meerdere) van onze bovenstaande projecten? Meld je hier dan nog snel even aan! Op dinsdag 28 november gaan we namelijk weer verder.


Meer nieuws


Blijf op de hoogte over de EnergieWeverij

Meld je aan!