Afgelopen half jaar heeft de werkgroep 'Bewust je woning verduurzamen' hard gewerkt aan het vinden en begeleiden van huizenbezitters die hun huis willen verduurzamen.

De komende tien weken vind je hier wekelijks het verhaal van een van hen! Deze week: Hans Schellings

"Geitenwollen sokken"

Zijn het nou echt allemaal van die geitenwollen sokken, al die mensen die met het milieu bezig zijn? Dat heb ik ook wel ooit gedacht omdat ik er niks mee had, toen.

Ligt het nou aan de levensfase waarin je zit of heeft iets je aan het denken gezet en nieuwsgierig gemaakt, voor mij geldt dat laatste!

Energieadviseur

Met mijn praktijkervaring als timmerman, uitvoerder en aannemer ving ik steeds meer signalen op van het beter omgaan met materialen en brandstoffen en de vertaalslag


van die ideeën naar de praktijk van vandaag. Ik ben me er echt in gaan verdiepen en heb de mogelijkheid gevonden om dit ook aan anderen over te brengen.

Samen met 13 andere specialisten hebben we een coöperatie opgericht van onafhankelijke energieadviseurs, stuk voor stuk idealisten die dit naast hun eigen werkzaamheden doen. Tegenwoordig bezoek ik huiseigenaren in hun eigen woning en bespreken we de sterke en zwakke punten van hun woonbeleving, bekijken we de huidige staat en conditie van hun huis en gaan we op zoek naar verbeteringen.

Ligt het nou aan de levensfase waarin je zit of heeft iets je aan het denken gezet?


Het pakt altijd goed uit zo’n bezoek en als ik na een of twee weken een rapport met verbetervoorstellen nastuur krijg ik vaak nog een extra bedankje retour. Dat rapport geeft een verdere uitleg van wat we al besproken hebben met verwijzingen naar een bijlage of weblink.

Kortom als je dat rapport nog eens rustig hebt nagelezen ben je klaar om je huis in de juiste volgorde gezonder en zuiniger te maken, en in je eigen tempo. En nu heeft de gemeente Bernheze ook nog toegezegd 50 van deze adviezen te subsidiëren!

Energieweverij

Op woensdag 10 oktober is er weer een inspiratiebijeenkomst van de Energieweverij, voor de derde keer alweer. Net als voorgaande jaren gaan we weer nieuwe duurzame ideeën bedenken die vervolgens ook werkelijk worden gerealiseerd. Op deze avond kunt u zich tevens opgeven voor zo'n gratis energieadvies op maat!

Mensen in Bernheze die al zo’n advies hebben gehad vertellen dan hoe zij dat hebben ervaren en kunt u daarover met hen in gesprek.

Er is geen kledingvoorschrift dus de geitenwollen sokken mag, maar hoeft niet! ;)


De EnergieWeverij inspiratieavond is  10 oktober in Gemeenschapshuis De Wis in Loosbroek (Schaapsdijk 27, 5472 PD) vanaf 17.30 uur. Noteer het alvast in uw agenda!

Aanmelden kan via  www.brabantwoontslim.nl/energieweverij