Afgelopen half jaar heeft de werkgroep 'Bewust je woning verduurzamen' hard gewerkt aan het vinden en begeleiden van huizenbezitters die hun huis willen verduurzamen.

De komende tien weken vind je hier wekelijks het verhaal van een van hen! Deze week: Wibet Eshuis

Waarom en hoe energie besparen?

Tot deze zomer dacht ik dat energie besparen vooral prettig is om in de winter een lekker warm huis te hebben en dat je stookkosten daardoor naar beneden gaan. Inmiddels is daar op dit moment een nieuwe reden bijgekomen: zou het niet fijn zijn als het in de zomer binnen en vooral boven minder warm is. Als de ramen beter geïsoleerd zijn dankzij HR+++ en HR++ glas; het dak aan de binnenzijde beter geïsoleerd en een luchtvochtigheidsmeter het klimaat in mijn badkamer beter regelt. Als een elektrisch doorstroomtoestel 230V dan

​​​​​​​ook nog kan zorgen voor warm tapwater in de keuken, hoef ik ook geen water meer te verspillen met het wachten op de aanvoer daarvan vanaf de zolder.

Niet alleen denken, maar ook doen

Het feit is dat ik nu na jaren denken, maar niets doen, met bovenstaande termen strooi. Een volgorde van de aanpak voor ogen zie, heb ik te danken aan het aanbod van de Gemeente om voor een gering bedrag een energieadvies voor mijn huis te laten maken. De tekst hierboven is voor het technisch deel afkomstig uit een helder advies, dat niet meer dan 2xA4 beslaat.

Zou het niet fijn zijn als het in de zomer binnen en vooral boven minder warm is

En volgende week heb ik al een afspraak met een aanbevolen leverancier, om te bekijken in hoeverre mijn beter geïsoleerde ramen ook in mijn kozijnen zijn in te passen. Ook voor de andere genoemde zaken, ga ik een prijs opvragen. En besluit gewapend met deze kennis, wat ik wanneer ga doen.

Uit nostalgie voor mijn pannen, laat ik de inductie kookplaat voorlopig nog even achterwege. Maar die zal er zeker ooit ook wel een keer komen. Al is het maar omdat het bij het ouder worden ook veiliger is. Komt bij dat de noodzaak tot elektriciteit besparen in mijn geval iets minder noodzakelijk is: mijn zonnepanelen leveren al jarenlang alle stroom, die noodzakelijk is!

Tenslotte: ga ik uitrekenen, tot achter de komma, of ik de investering voor het verlaten van mijn huis en/of deze wereld 100% heb terugverdiend? - Nee dat ga ik zeker niet doen. Het is een goed idee, om mijn huis op deze manier ook voor de volgende bewoners duurzamer achter te laten.

Energie besparen? De eerste stap is makkelijk gezet in Bernheze. Maak gebruik van het gemeentelijk aanbod, voor een advies op maat. De rest volgt daarna, naar eigen keuze en budget!

Door: Wibet Eshuis, energieambassadeur van Bernheze​​​​​​​


Energieweverij

Kom naar de inspiratiebijeenkomst van de Energieweverij op 10 oktober. Net als voorgaande jaren gaan we weer nieuwe duurzame ideeën bedenken die vervolgens ook werkelijk worden gerealiseerd. Op deze avond kunt u zich opgeven voor een energieadvies op maat voor uw woning. Mensen in Bernheze die al zo’n advies hebben gehad vertellen dan hoe zij dat hebben ervaren. U kunt daarover met hen in gesprek gaan.

Op 10 oktober is die avond in Gemeenschapshuis De Wis in Loosbroek (Schaapsdijk 27, 5472 PD) vanaf 17.30 uur. Noteer het alvast in uw agenda.